Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

10/2018. (2. 13.) az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

10/2018. (II.13.) határozata

az önkormányzat és költségvetési szervei

2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint határozza meg.
 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv szükséges kihirdetéséről gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont - a polgármester, 2.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2018. december 31.

 

10/2018. (II.13.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]                                                                                                                                                   

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV

2018. év

 

                                                                                                                                            nettó értékek

Tervezett közbeszerzés

elnevezése, tárgya (ajánlatkérő rövidítése)

A közbeszerzés pénzügyi forrásai

Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja

 

A tervezett eljárás típusa

Költségvetési

támogatás

Saját

forrás

Eu.

támogatás

Egyéb

forrás

 1. Martonvásár városban belterületi  közmű és útépítési feladatok (MVÖ)

105.116.-eFt

 

 

 

2018. I. né.

Kbt 115.§. szerinti nyílt

 1. Egészségház bővítés a Martonvásár Brunszvik utca 1. sz. alatti területen (MVÖ)

 

28.336.-eFt

75.019.-eFt

 

2018.I. né

Kbt 115.§. szerinti nyílt

 1. Telephely kialakítása a Martonvásár Orgona utca 18/a sz. alatti telephelyen (MVÖ)

90.070.-eFt

 

 

 

2018.II.né

Kbt 115.§. szerinti nyílt

 1. Energetikai fejlesztések a Martonvásár Szent László út 2. sz. alatti Beethoven Általános iskola A épületén (MVÖ)

 

 

56.824.-eFt

 

2018.II.né.

Kbt 115.§. szerinti nyílt

 1. Közétkeztetési szolgáltatások megrendelése Martonvásár Város területén működő, állami fenntartású oktatási intézményekben (MVÖ)

 

130.000,- e Ft

 

 

2018.II. né.

Eu értékhatárt elérő, a  Kbt. 2. rész szerinti

 1. Szolgáltatóház építése a „Zöld város” pályázat keretében (MVÖ)

 

 

187.653.-eFt

 

2018.III. né

Kbt 115.§. szerinti nyílt

 1. Játszótér épitése a „Marci vására” játszótérhez (MVÖ)

 

 

 

39.370.-e Ft

 

2018.III.né

Kbt 115.§. szerinti nyílt

 1. Ifjúsági Szabadidő Park kialakítása, valamint Emlékezés tere locsolóhálózat (MVÖ)

 

 

40.844.-e Ft

 

2018.I.né

Kbt 115.§. szerinti nyílt

 1. Dózsa György (Beethoven) út környezetrendezés

 

 

56.391.-e Ft

 

2018.IV. .né

Kbt 115.§. szerinti nyílt

 1. Eszközbeszerzés a könyvtár és óvoda múzeumhoz (MVÖ)

 

 

45.000.- e Ft

 

2018.III.né

Kbt 113.§. szerinti nyílt

 

Martonvásár, 2018. február …….

 

                                                         ……………………..                                 …………………..

                                                                Polgármester                                                 Jegyző

 
[1] rövidítése: MVÖ

[2] Martonvásári Polgármesteri Hivatal (rövidítése: MPH), Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (rövidítése: BBKK), Brunszvik Teréz Óvoda (rövidítése: BTO)