Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

43/2017. (2. 14.) a polgármester 2016. évi célfeladatairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

43/2017. (II. 14.) határozata

a polgármester 2016. évi célfeladatairól

 

I.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt célokat a következők szerint határozza meg:

1.)   A város jövőképének és a helyi lakosság életkörülményeinek tudatos alakítása és jobbítása, az ehhez szükséges források, eszközök és lehetőségek felméréséhez kapcsolódóan tárgyévi célok konkrét meghatározása és sikeres megvalósításuk ösztönzése, koordinálása.

2.)   A helyi önkormányzati szervek és az önkormányzás alapintézményeinek eredményes működtetése keretében: költséghatékony működés biztosítása.

3.)   Az önkormányzatiság anyagi hátterének erősítése és az ehhez szükséges bevételnövelés lehetőségeinek feltárása: saját bevételek és gazdaságélénkítés tervezése.

4.)   A különböző forrásokból igényelhető működési és fejlesztési célú, kiemelten Európai Uniós és területfejlesztési (TOP-os) támogatások megpályázása, színvonalas pályázatok előkészítése és az önkormányzati projektek lebonyolításának irányítása.

II.) A Képviselő-testület az I. pontban meghatározott feladatok végrehajtását félévente értékeli és célhoz kötött pozitív értékelés esetén legfeljebb évi bruttó 455.000.-Ft összegű juttatásban részesíti.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, GB elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: 2017.12.31.