Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

146/2018. (8. 28.) csatorna beruházáshoz kapcsolódó burkolat-helyreállítási munkák (Szent László lakópark utcáinak csatornaépítéssel összefüggő, a pályázatban nem szereplő útépítési munkák) elvégzésér

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

146/2018. (VIII.28.) határozata

csatorna beruházáshoz kapcsolódó burkolat-helyreállítási munkák (Szent László lakópark utcáinak csatornaépítéssel összefüggő, a pályázatban nem szereplő útépítési munkák) elvégzéséről

 

1)      Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Martonvásár 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.14). számú önkormányzati rendeletében a Csatornafejlesztési céltartalék során lévő előirányzat terhére a pályázattal nem támogatott munkákhoz szükséges 3.500.000.- Ft+ÁFA, összesen bruttó 4.445.000.-Ft összeg fedezetét biztosítja.

2)      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a határozat 1) pontjában foglaltak szerint a területet érintően a Colas Alterra Zrt-vel a kivitelezésre vonatkozó szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2018. szeptember 5.