Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

158/2017. (6. 27.) egyes vagyontárgyak térítésmentes átadásáról, haszonkölcsönbe adásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

158/2017. (VI. 27.) határozata

egyes vagyontárgyak térítésmentes átadásáról, haszonkölcsönbe adásáról

 

I.)

 

1)     Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (Képviselő-testület) akként dönt, hogy a Tóth Iván Sportcsarnokba beépített hangtechnikai berendezést, mint ingó vagyontárgyat közfeladat ellátása érdekében térítésmentesen, haszonkölcsönbe adja a MartonSport Nonprofit Kft. részére határozatlan időre.

2)     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat I/1. pontja által érintett ingóság tekintetében a haszonkölcsön szerződést a Képviselő-testületnek az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény hatályos szabályozásával összhangban írja alá az Önkormányzat nevében és képviseletében.

 

II.)

 

1.   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 1. mellékletében szereplő feleslegessé nyilvánított vagyontárgyakat térítésmentesen átadja a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye részére.

2.   A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az átadáshoz szükséges dokumentumok elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert azok 1. ponttal összhangban történő aláírására.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje:   I/1. és II/1. pont – azonnal

                                                                                         I/2. és II/2. pont - 2017. július 15.