Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

177/2017. (7. 18.) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2017.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

177/2017. (VII.18.) határozata

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a  

2017.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához

 

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. évről rendelkezésre álló kereten, valamint a 94/2017. (III. 28.) számú határozatban biztosított finanszírozási előlegen túl, további 10.000.000,- Ft összegű célzott, finanszírozási előleget biztosít, az általános tartalék terhére, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központnak (a továbbiakban: BBKK) a 2017. év szeptemberében megrendezésre kerülő Magyar Népdal Napja rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) megvalósításának előfinanszírozása céljából.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a BBKK képviselőjét, hogy amennyiben az önkormányzat által támogatott rendezvény szervezéséhez szükséges forrásokat pályázati pénzből 2017. december 31-ig nem vagy nem teljes egészében kapja meg, így nem tud eleget tenni visszafizetési kötelezettségének, azt határidőben jelezze a Képviselő-testület felé.

 

 A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1.): azonnal, 2.): 2017.12.31.