Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

187/2017. (8. 29.) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

187/2017. (VIII. 29.) határozata

a Martonvásári Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a Képviselő-testületnek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének 32. § (3) bekezdésének c) pontjában foglalt jogkörében eljárva – úgy dönt, hogy a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló jegyzői utasítás 17.2. pontja az alábbi 17.2.4. ponttal egészül ki, a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét 2017. szeptember 1. napjától a kiegészítésben foglaltakkal összhangban, az anyakönyvvezető tekintetében az alábbiak szerint módosítja:

 

 „17.2.4. Anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje:

Kedd                             13.00 – 16.00

Csütörtök                    08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Péntek                          08.00 – 12.00

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:             2017.08.31.