Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

131/2018. (6. 26.) Pályázat benyújtásáról a ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések’ címmel kiírt helyi felhívásra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

131/2018. (VI. 26.) határozata

Pályázat benyújtásáról a ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések’ címmel kiírt helyi felhívásra

 

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Programban kiírt ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések’ c. felhívásra (VP6-19.2.1.-96-4-17) az alábbiak szerint:

a.)   az önkormányzati tulajdonú 1075 és 682 hrsz-ú ingatlanokon meglévő buszmegállók elbontása és újak kialakítása, illetve környezetük rendezés, valamint a 683 hrsz-ú ingatlanon közpark kialakítása.

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti pályázati kiíráshoz szükséges pályázati önrészt max. 2.000.000 Ft összegben biztosítja Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 14.) számú önkormányzati rendeletében a kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó önkormányzati beruházások során lévő előirányzata terhére.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerinti pályázatot – a 2. pontban foglaltak szerint – benyújtsa, a hozzá kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos