Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

171/2019. (8. 13.) a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

171/2019. (VIII.13.) határozata

a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő,

Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása érdekében a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (korábbi nevén: Pannon GSM Távközlési Részvénytársaság, székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszám: 13-10-040409) - a korábban fennállt szerződés jogfolytonosságának 2016.01.01. napjától történő érvényesítése mellett - határozott időre 2023. június 30. napjáig bérleti szerződést köt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt bérleti szerződés aláírására és a hozzá kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. augusztus 31.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/04m_KT_20190813_TELENOR_b%C3%A9rleti%20szerz%C5%91d%C3%A9s_javBV.doc