Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

94/2017. (3. 28.) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ visszatérítendő támogatás iránti kérelme a 2017.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

94/2017. (III. 28). határozata

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ visszatérítendő támogatás iránti kérelme

a 2017.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. évről rendelkezésre álló kereten túl, 5.000.000,- Ft összegű célzott, visszatérítendő támogatást nyújt a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központnak (a továbbiakban: BBKK) a 2017. év szeptemberében megrendezésre kerülő Magyar Népdal Napja rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) megvalósításának előfinanszírozása céljából.

2.) A Képviselő-testület felkéri a BBKK képviselőjét, hogy amennyiben az önkormányzat által támogatott rendezvény szervezéséhez szükséges forrásokat pályázati pénzből 2017. december 31-ig nem vagy nem teljes egészében kapja meg, így nem tud eleget tenni visszafizetési kötelezettségének, azt határidőben jelezze a Képviselő-testület felé.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:          1.) pont – polgármester

                                                                       2.) pont – BBKK igazgatója

 

A határozat végrehajtásának határideje:              1.) pont – azonnal

                                               2.) pont – 2017.12.31.