Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

196/2018. (11. 27.) iskolatej program folytatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

196/2018. (XI.27.) határozata

iskolatej program folytatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az iskolatej-program az ismert feltételek mellett meghosszabbításra kerül, 2019. évben az önkormányzat által fenntartott Brunszvik Teréz Óvodában heti 3 napon biztosítja az iskolatej-ellátást.

2.) A képviselő-testület az 1.) pont szerinti feladatok ellátásának fedezetét 2019. évi költségvetésben biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a szolgáltatóval a vonatkozó szerződést a határozatnak megfelelően módosítsa, illetőleg a támogatási kérelmet nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző, intézményvezető

A határozat végrehajtásának ideje: 2019. december 31.