Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

31/2017. (2. 14.) a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2017. (II. 14.) határozata

a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2016. évben nyújtott

önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 2. pontban foglalt szerződésmódosítási javaslattal - elfogadja a Mezőkölpényi Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) által benyújtott, jelen határozat melléklete szerinti pénzügyi és szakmai (rész)beszámolót a részére a 63/2016. (IV.12.) határozattal 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: Támogatás) felhasználásáról.

 

2./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Egyházközség a Támogatásból fel nem használt 234.000,- Ft összeget a támogatott honosítási eseményhez kapcsolódó 2017. évi költségekhez is felhasználja, melynek elszámolási határideje 2017.06.30. napja.

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a Támogatási szerződés módosítását kösse meg.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal