Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

4/2019. (1. 22.) pályázat benyújtásáról közszolgálati tisztviselőket érintő kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2019. (I.22.) határozata

pályázat benyújtásáról közszolgálati tisztviselőket érintő kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra


1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatásra.

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti pályázat benyújtásához kapcsolódóan vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot - élve a Kvtv. 59. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazással - a teljes 2019. évre vonatkozóan 46.380.-Ft összegben állapítja meg 2019.01.01-i hatállyal, melynek érdekében felkéri a jegyzőt a vonatkozó önkormányzati rendelet előkészítésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2019.01.25.