Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

41/2017. (2. 14.) a polgármester 2017. évi szabadságáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

41/2017. (II. 14.) határozata

a polgármester 2017. évi szabadságáról

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor polgármester 2017. évi szabadságát – figyelembe véve a 2016. évben igénybe vett, illetőleg tárgyévi szabadságához hozzászámítva 2016. évben ki nem adott szabadságának mértékét - az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A polgármester 2017. évi (2017.01.01-2017.12.31.) szabadság-megállapítása:

                   2017. évi alapszabadság:                                   25 munkanap

                   2017. évi pótszabadság (besorolás utáni)          14 munkanap

                   2017. évi megállapított szabadság:                    39 munkanap

                   2016. évről áthozott szabadság:                         00 munkanap

                   2017. évi összes igénybe vehető szabadság: 39 munkanap

 

2.)   A Képviselő-testület a polgármester 2017. évi szabadságolási tervét – benyújtott kérelme szerint - a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2017.12.31.