Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

lejárt: 2012. december 30. 23:00
177/2011. (12. 13.) helyi adók felülvizsgálata
helyi adók felülvizsgálata
talajterhelési díj felülvizsgálata
érdekeltségi hozzájárulás mértékének felülvizsgálata
építési telkek minimum árának meghatározásáról
szennyvízelvezetés és -kezelés díjának meghatározásáról
társulási díjak meghatározásáról
önkormányzati honlap hirdetési díjairól
terembérleti díjak meghatározásáról
iskolatej program folytatásáról
a Képviselő-testület 2012. évi Munkatervéről
köztisztviselők 2012. évi teljesítménycéljainak meghatározásáról
az önkormányzat összesített 2012. évi közbeszerzési tervéről
Martonvásár díszpolgára cím odaítéléséről
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
maximális csoportlétszám túllépés engedélyezéséről
lejárt: 2012. július 30. 23:00
83/2011. (5. 31.) óvodai férőhelybővítésről
óvodai férőhelybővítésről
Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatásáról
aljegyzői pályázat kiírásáról
kötvényforrás-felhasználási koncepciójának elfogadásáról, a forrásfelhasználási megállapodás módosításáról
pályázat benyújtásáról a TÁMOP 3.1.11-12/1 azonosító számú, Óvodafejlesztés c. kiírásra
pályázat benyújtásáról a TÁMOP 6.1.2/11/1 azonosító számú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek c. kiírásra
lejárt: 2012. május 21. 23:00
83/2012. (5. 22.) határozat visszavonásáról
határozat visszavonásáról
állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
velencei Szakorvosi Rendelőintézet működési engedély módosításáról
54/2012. (III.30.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
Tóth Iván köszöntése elismerő cím adományozása alkalmából
a jegyzőkönyv hitelesítőről
lejárt: 2012. május 21. 00:00
77/2012. (5. 22.) a napirendi pontok
a napirendi pontok
a jegyzőkönyv hitelesítőről
lejárt: 2012. május 01. 23:00
56/2012. (5. 2.) a jegyzőkönyvvezetőről
a jegyzőkönyvvezetőről
lejárt: 2012. május 01. 23:00
57/2012. (5. 2.) a napirendi pontok
a napirendi pontok
belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról
a képviselői tiszteletdíjak módosításáról
lejárt: 2012. május 01. 23:00
64/2012. (5. 2.) kistérségi beszámolóról
kistérségi beszámolóról
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről határozati javaslat módosítása
a Segítő Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Mezőkölpényben elvégzett munkák köszönetnyilvánításáról
Németh Ildikónak szóló gratulációról
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
lejárt: 2012. május 01. 23:00
74/2012. (5. 2.) Martongazda Kft. beszámolója
Martongazda Kft. beszámolója
4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról: intézmény fejlesztése
TÁMOP-3.4.3-11/2 pályázat benyújtása a Beethoven Általános Iskola vonatkozásában
TÁMOP-3.4.3-11/2 pályázat benyújtása a Művészeti Iskola vonatkozásában
4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról: közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés
4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról: sport infrastruktúra-fejlesztés
a Martonvásár, Kossuth tér és Széchenyi utca mart aszfaltos felújításának költségmegosztása
lejárt: 2012. március 29. 23:00
44/2012. (3. 30.) a jegyzőkönyv hitelesítőről
a jegyzőkönyv hitelesítőről
lejárt: 2012. március 29. 23:00
45/2012. (3. 30.) a jegyzőkönyvvezetőről
a jegyzőkönyvvezetőről
lejárt: 2012. március 29. 23:00
46/2012. (3. 30.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
tornaterem használatáról és bérleti díjának módosításáról
Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosítása
pályázat benyújtásáról TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú konstrukcióra
Martonvásár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési keretszámainak elfogadásáról
finanszírozási előleg megítéléséről
lejárt: 2012. február 26. 23:00
30/2012. (2. 27.) napirendi pontok
napirendi pontok
a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról
felhatalmazás készfizető kezességi szerződés aláírására
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
lejárt: 2012. február 06. 23:00
18/2012. (2. 7.) jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
megyei díjakra történő felterjesztésről
a 2012. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről
lejárt: 2012. január 24. 23:00
17/2012. (1. 25.) napirendi pontok
napirendi pontok
közmeghallgatás tartásáról
jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
lejárt: 2012. január 23. 23:00
5/2012. (1. 24.) egyebek napirendi pont
egyebek napirendi pont
lejárt: 2012. január 23. 23:00
6/2012. (1. 24.) napirendi pontok, zárt ülés
napirendi pontok, zárt ülés
lejárt: 2012. január 12. 23:00
1/2012. (1. 13.) napirendi pont
napirendi pont
lejárt: 2012. január 12. 23:00
2/2012. (1. 13.) napirendi pont, zárt ülés
napirendi pont, zárt ülés
Martonvásár díszpolgára cím odaítéléséről
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
Brunszvik-Beethoven Központ igazgatói megbízásáról
lejárt: 2012. január 01. 00:00
105/2010. (9. 14.) Martonvásári Városgazda
Martonvásári Városgazda
76/2010. (IV. 27.) számú határozatát módosítása
lejárt: 2012. január 01. 00:00
47/2010. (3. 30.) *
*
lejárt: 2012. január 01. 00:00
48/2010. (3. 30.) *
*
lejárt: 2012. január 01. 00:00
49/2010. (3. 30.) *
*
pályázat az infrastrukturális fejlesztésről
Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának 2010. augusztus 1.-i hatályú IV. számú módosításáról
Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratának 2010. augusztus 1.-i hatályú III. számú módosításáról
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról
Városi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratáról
Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépéséről
lejárt: 2012. január 01. 00:00
81/2010. (6. 29.) -*
-*
„Martonvásári Városgazda” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásáról
költségvetési szervek elemi költségvetéséhez kapcsolódó megvalósítási és teljesítmény tervek elfogadásáról
lejárt: 2012. január 01. 00:00
64/2010. (6. 1.) 20. Martonvásári Napokról
20. Martonvásári Napokról
lejárt: 2012. január 01. 00:00
66/2010. (6. 1.) *
*
Mezőkölpény templomának felújítását
lejárt: 2012. január 01. 00:00
89/2010. (7. 6.) *
*
lejárt: 2012. január 01. 00:00
90/2010. (7. 6.) *
*
Brunszvik Örökség Központ kialakítása Martonvásáron
KDOP-2009-2.1.1./B pályázat elvi támogatása
Drywall Építőipari Szolgáltató Kft.-ről
Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratáról
lejárt: 2012. január 01. 00:00
35/2010. (2. 23.) Cafetéria keretről
Cafetéria keretről
lejárt: 2012. január 01. 00:00
36/2010. (2. 23.) *
*
lejárt: 2012. január 01. 00:00
97/2010. (8. 24.) *
*