Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

192/2016. (11. 15.) a martonvásári állami fenntartású köznevelési intézmények állami vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezeléséi szerződés megkötéséről Martonvá

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

192/2016. (XI. 15.) határozata

a martonvásári állami fenntartású köznevelési intézmények állami vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezeléséi szerződés megkötéséről Martonvásár Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között

 

 

1)           Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a határozat 1. melléklete szerint átadás-átvételi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal a martonvásári állami fenntartású köznevelési intézmények közül a Martonvásári Beethoven Általános Iskola, valamint a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola működtetése, a köznevelési feladatellátást szolgáló vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes vagyonkezelésbe adása tárgyában.

2)           A Képviselő-testület - a határozat 1.) pontja szerinti Megállapodáshoz kapcsolódóan, a határozat 2. melléklete szerint - Vagyonkezelési szerződést köt a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal a tulajdonában lévő, 1.) pont szerinti martonvásári állami fenntartású köznevelési intézmények működtetését, köznevelési feladatellátást szolgáló vagyonelemek vagyonkezelésbe adása, vagyonkezelői jog gyakorlása szabályainak megállapítása tárgyában.

3)           A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontja szerinti Megállapodást, illetőleg 2.) pontja szerinti Vagyonkezelési szerződést, a kapcsolódó megállapodásokat aláírja, amennyiben szükséges - a Képviselő-testület rendelkezési jogát nem érintő vagyoni és gazdálkodási kérdések kivételével, a testület utólagos tájékoztatása mellett – pontosítsa, módosítsa.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   2016. december 15.

 

Mellékletek:

/ckeditor/kcfinder/upload/files/meg%E1llapod%E1s_Mv_Duna%FAjv.doc

melléklet 

3 melléklet

/ckeditor/kcfinder/upload/files/2E_vagyonkezel%C3%A9si_01B_mell%C3%A9klet_helyis%C3%A9gek%20list%C3%A1ja.xlsx

5 melléklet