Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

7/2016. (2. 9.) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2016. (II.9.) határozata

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

 

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

2.)   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés elfogadása előtt tárgyalt, e tárgyban hozott határozat 1. mellékletétől történő eltérést a 2017. évi költségvetési rendelet indoklási részében ismertesse.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2017.02.15.

 

  1. melléklet

                                                                                                                     Ezer forintban!

 

MEGNEVEZÉS

 

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2017.

2018.

2019.

ÖSSZESEN

6=(3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Helyi adók

01

262000

247000

247000

756000

Osztalék, koncessziós díjak

02

 

 

 

 

Díjak, pótlékok, bírságok

03

1700

1700

1700

5100

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

20000

20000

20000

60000

Részvények, részesedések értékesítése

05

 

 

 

 

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

 

 

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

 

 

 

 

Saját bevételek (01+… .+07)

08

283700

268700

268700

821100

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a

09

141850

134350

134350

410550

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

 

 

 

 

Felvett, átvállalt hitel és annak kamat és tőketartozása

11

18000

18000

18000

54000

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

 

 

 

 

Adott váltó

14

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

15

 

 

 

 

Halasztott fizetés

16

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

 

 

 

 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

 

 

 

 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

 

 

 

 

Adott váltó

22

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

23

 

 

 

 

Halasztott fizetés

24

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

 

 

 

 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

18000

18000

18000

54000

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

123850

116350

116350

356550