Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

144/2017. (5. 30.) szabványos közvilágítás biztosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

144/2017. (V. 30.) határozata

 szabványos közvilágítás biztosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy korszerűsíteni kívánja Martonvásár közvilágítását, hosszú távon biztosítva a település szabványos közvilágítását.
  2. A Képviselő-testület, összhangban az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervében foglaltakkal, felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakra tekintettel írjon ki közbeszerzést a „Közvilágítás, mint szolgáltatás” keretében a település szabványos közvilágításának biztosítása tárgyában, legfeljebb 15 év időtartamra.
  3. A Képviselő-testület e közbeszerzés becsült költségének meghatározásakor – figyelemmel a korszerűsítési és bővítési szükségletekre is – a jelenlegi éves fenntartási költségekkel számol, az elnyerhető szolgáltatás fedezetéről ennek megfelelően az éves költségvetésében gondoskodik.
  4. A Képviselő-testület – fenti döntésének és a bekövetkezett időbeli eltolódásoknak megfelelően - jelen döntésével egyidejűleg módosítja 15/2017. (II.14.) határozatával elfogadott közbeszerzési tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, szakmai előkészítésért: alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal, közbeszerzés tekintetében: 2017.09.30.

 

 

A 144/2017. (V. 30.) határozat melléklete:

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI TERV

1. módosítás

2017. év

Tervezett közbeszerzés

elnevezése, tárgya

A közbeszerzés pénzügyi forrásai

Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja

 

A tervezett eljárás típusa (eljárásrend)

Költségvetési

támogatás

Saját

forrás

Eu.

támogatás

Egyéb

forrás

KEHOP 2.1.1.2 –víz beruházás kivitelezés (konzorciumban)

-

2017. III. negyedév

2017. III. negyedév

-

2017. III. negyedév

nemzeti eljárásrend,  összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett eljárás

KEHOP - csatorna beruházás tervezés (konzorciumban)

-

2016. III. negyedév

2016. III. negyedév

-

2017. III. negyedév

nemzeti eljárásrend, összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett eljárás

Útépítési munkák és burkolatfelújítás Martonvásár  területén I. ütem

2017. I. negyedév

-

-

-

2017. I. negyedév

nemzeti eljárásrend, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás

Útépítési munkák és burkolatfelújítás Martonvásár területén II. ütem

2017. I. negyedév

-

-

-

2017. III. negyedév

nemzeti eljárásrend, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás

Új iskolaszárny megépítése a Beethoven Általános Iskola területén

2017. I. negyedév

-

-

-

2017. II. negyedév

nemzeti eljárásrend, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás

Városüzemeltetési telephely létesítése Martonvásáron

2017. I. negyedév

-

-

-

2017. III. negyedév

nemzeti eljárásrend, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás

„Közvilágítás, mint szolgáltatás” keretében a település szabványos közvilágításának biztosítása

2017. I. negyedév

2017. I. negyedév

-

-

2017. II. negyedév

nemzeti eljárásrend,  összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett eljárás

 

Martonvásár, 2017. …………..

 

                            ……………………..                                …………………..

                            Polgármester                                            Jegyző