Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

30/2018. (2. 13.) a polgármester 2018. évi szabadságáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

30/2018. (II.13.) határozata

a polgármester 2018. évi szabadságáról

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor polgármester 2018. évi szabadságát – figyelembe véve a 2017. évben igénybe vett, illetőleg tárgyévi szabadságához hozzászámítva 2017. évben ki nem adott szabadságának mértékét - az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A polgármester 2018. évi (2018.01.01-2018.12.31.) szabadság-megállapítása:

     2018. évi alapszabadság:                                               25 munkanap

     2018. évi pótszabadság (besorolás utáni)                   14 munkanap

     2018. évi megállapított szabadság:                              39 munkanap

 

     2017. évről áthozott szabadság:                                   01 munkanap

     2018. évi összes igénybe vehető szabadság:             40 munkanap

 

2.)   A Képviselő-testület a polgármester 2018. évi szabadságolási tervét – benyújtott kérelme szerint – az alábbiak szerint jóváhagyja:

2018. január: -                  0 nap                 2018. július: -                             0 nap

2018. február: 28.             1 nap                 2018. augusztus:21-29.            7 nap

2018. március: 10.           1 nap                 2018. szeptember: 17-21.         5 nap

2018. április: 3-6., 20-21. 6 nap                 2018. október: 13.                     1 nap 

2018. május: 22-25.          4 nap                 2018. november: 10.                 1 nap

2018. június: 18-29.         10 nap               2018. december: 1., 15., 27-28.4 nap

Összesen:                                                                                                      40 nap

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2018.12.31.

 

 

· Treka92 - 2018. február 13. 00:00 Nyomtatás