Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

205/2016. (11. 29.) a Fejér Megyei Kormányhivatal egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló javaslatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

205/2016. (XI. 29.) határozata

a Fejér Megyei Kormányhivatal egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló javaslatáról

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1233-1/2016. számú, az egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló javaslattételében foglaltakat.

2.)        A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2017. március 31. napjáig, az 1.) pontban hivatkozott javaslattétel figyelembevételével

a)     a Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálja és a felülvizsgálat eredményeképpen azt szükség szerint módosítja, illetőleg újraalkotja,

b)     a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulási Tanács) útján fenntartott háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet tekintetében jogalkotási kötelezettségének szükségszerűségét megvizsgálja, és annak eleget tesz

            a rendeletalkotáshoz jogszabályban előírt véleményezési, illetőleg egyetértési jogkörrel rendelkezők megkeresése mellett.

3.)        A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglaltaknak megfelelő előterjesztéseket készítse elő a Képviselő-testület, illetőleg a Társulási Tanács döntéséhez.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   2017. március 31.