Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

205/2018. (11. 27.) a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak Martonvásár városa közbiztonsága érdekében teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

205/2018. (XI.27.) határozata

a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak,

Martonvásár városa közbiztonsága érdekében

teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés terhére a Gárdonyi Rendőrkapitányság részére a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak - Lőrincz Levente címzetes rendőr törzs-zászlós, Szalai Richárd címzetes rendőr törzsőrmester, és Vancsura Róbert címzetes rendőr főtörzsőrmester - jutalmazására Martonvásár város közbiztonsága érdekében végzett munkájuk elismeréseként.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti támogatásról szóló szerződést a képviselő-testület nevében kösse meg az illetékes rendőrkapitánysággal.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2018. december 31.

 

· Treka92 - 2018. november 27. 00:00 Nyomtatás