Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

232/2017. (11. 7.) a Martonvásár 1070/2 hrsz-ú ingatlan pályázati úton történő értékesítésnek szándéknyilatkozatáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

232/2017. (XI. 7.) határozata

a Martonvásár 1070/2 hrsz-ú ingatlan

pályázati úton történő értékesítésnek szándéknyilatkozatáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 131/2017. (V.30.) határozatával jóváhagyott településfejlesztési megállapodásban foglaltakra tekintettel kinyilvánítja, hogy - az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletében és a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága által 78/2016. (VII.12.) határozatával elfogadott versenyeztetési szabályzatával összhangban - az Önkormányzat tulajdonában lévő Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanát 2018. évben, amennyiben az Egészségház megvalósítására irányuló projekt eredményesen befejeződik, pályázati úton értékesítésre meghirdeti.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:            2018.12.31.