Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

204/2016. (11. 29.) iskolatej program folytatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

204/2016. (XI. 29.) határozata

iskolatej program folytatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az iskolatej-program az ismert feltételek mellett meghosszabbításra kerül, 2017. évben az önkormányzat által fenntartott Brunszvik Teréz Óvodában heti 3 napon biztosítja az iskolatej-ellátást.

2.) A képviselő-testület az 1.) pont szerinti feladatok ellátásának fedezetét 2017. évi költségvetésben biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a szolgáltatóval a vonatkozó szerződést a határozatnak megfelelően módosítsa, illetőleg a támogatási kérelmet nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző, intézményvezető

A határozat végrehajtásának ideje: 2017. december 31.