Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

99/2019. (5. 14.) a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

99/2019. (V.14.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató éves beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerinti pénzügyi adatokkal, 38.296.000,- Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 2.554.000,- Ft adózott eredménnyel elfogadja, egyben rendelkezik a mínusz 2.554.000,- Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_KT_20190514_Martongazda%202018.%20%C3%A9vi%20besz%C3%A1mol%C3%B3.doc