Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

98/2019. (5. 14.) a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

98/2019. (V.14.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MartonSport Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a társaság 2018. évi beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

98/2019. (V.14.) határozat melléklete:

 

 

BESZÁMOLÓ – 2018

 

 

MartonSport Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 4

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.. 6

 

Mellékletek:

 1. Mérleg - eredmény kimutatás és kiegészítő melléklet
 2. Pénzügyi terv-tény táblázat (Cash-Flow)

 

 

 

 

Martonvásár, 2019. április 25.

 

 

                                                                                                                            Tóth Balázs

                                                                                              ügyvezető


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

A visszatekintést ismételten az előző évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések számbavételével kezdem, hiszen ennek alapján határozható meg, hogy milyen eredményes év van a hátunk mögött.

 

Idézet a 2018-as elfogadott üzleti tervből:


„2018 ÉVI CÉLKITŰZÉSEK:

 1. A pénzügyi finanszírozás likviditási nehézségeinek leküzdése megfelelő tartalék képzésével
 2. Újabb pályázatok benyújtása, elnyerése és a TAO keretek maradéktalan feltöltése
 3. Bevételi lehetőségek maximális kihasználása (reklám és kereskedelmi tevékenység)
 4. Sportközpont és sportcsarnok fenntartás folyamatos és zavartalan működtetése, fejlesztések megvalósítása
 5. A működési folyamatok pontosítása, stabilizálása
 6. Az energiagazdálkodás terén előrelépés
 7. Paletta szélesítés, a lakosság felé való nyitás (programok szervezése akár más szervezetekkel karöltve, pl. kihívás napjára nevezni Martonvásár települését vagy helyi cégeket)”

 

Ennek ismeretében nézzük meg, mi történt az elmúlt esztendőben:

                                                                                                                           

 1. A pénzügyi finanszírozás likviditási nehézségeinek leküzdése megfelelő tartalék képzésével

TELJESÜLT.

A 2018-as év végére olyan mértékben sikerült tartalékot képezni, hogy önkormányzati támogatás nélkül is sikerült az évet teljesíteni úgy, hogy likviditási nehézségünk nem adódott és még a pályázataink önrészét is tudtuk finanszírozni. Mindezzel együtt az év végéig sem csökkent a rendelkezésre álló tartalék keret összege, hanem kis mértékben még nőtt is! Ennek köszönhetően tudtuk a 2019-es esztendőt is oly módon megtervezni, hogy a komoly tárgyi eszköz beruházások ellenére is képesek legyünk megvalósítani az második évet is támogatás nélkül.

 

 1. Újabb pályázatok benyújtása, elnyerése és a TAO keretek maradéktalan feltöltése

TELJESÜLT.

A szándék az volt, hogy ne csak a TAO pályázatokból szerezzünk forrásokat, hanem más pályázatokat is igyekezzünk feltérképezni és kihasználni.

Az Ovi-Sport pályaépítés beruházás egy közhasznú alapítványhoz pályáztunk és nyertünk, ennek eredményeképp valósulhat meg idén június végéig.

Ezen kívül a tornaterem felújítás pályázatot is a MartonSport javaslatára nyújtottuk be (itt ugyan az önkormányzat, mint tulajdonos pályázott) és nyertük el a Magyar Kézilabda Szövetségnél.

A TAO kereteink feltöltésére idén is nagy erőket mozgósítottunk és a megnövekedett igényünk (64,5M Ft) ellenére is sikerült minden elnyert forintra támogatót találni, és így a lehetőségeinket maximalizálni, még akkor is, ha néhány támogatónál (4,6M - 7%) az utalás a májusi bevallásra tolódott.

 

c.)    Bevételi lehetőségek maximális kihasználása (reklám és kereskedelmi tevékenység)

TELJESÜLT.

A bevételeink az előző évi összeghez képest szépen emelkedtek (2017-ben 0,5M Ft -> 2018-ban 1,185M), még a tervezetthez mértéken felül is sikerült gyűjteni (képest is 22%-kal többet), azonban itt még további növekedésre is érzek lehetőséget. Több energia befektetéssel ez az arány tovább javítható.

 

d.)    Sportközpont és sportcsarnok fenntartás folyamatos és zavartalan működtetése, fejlesztések megvalósítása

TELJESÜLT.

A sportlétesítményeink folyamatos zavartalan üzemeltetése megoldott. A fejlesztések közül a kiemelendő a Horváth Ottó Sportközpont kamerás rendszerének kiépítése és a napelemes rendszerének telepítése, ami szintén TAO pályázat eredményeként valósult meg. Így 30%-os önrésszel megvalósítottunk egy 6,4M forintos beruházást, aminek eredményeképpen az éves villamos energia felhasználásunk 72%-át képesek leszünk megtermelni.

A 2018-as évben 890e forintnyi villamos energia díjat fizettünk, amivel kalkulálva 560e forintos megtakarításunk keletkezhet éves szinten. Ez azt jelenti, hogy az 1,9M önrész megtérülési ideje 3 év, ami kiemelkedő értéknek számít. A pénzügyi beszámolóban részletes táblázat is található ezzel kapcsolatban.

 

 1. A működési folyamatok pontosítása, stabilizálása

TELJESÜLT.

A MartonSport irodán belül 2018 márciusában volt személyi változás. Az új szereplő érkezésével a munkaköröket is áttekintettük és a feladatrészek egyértelmű lehatárolásával, személyre szabott felelősségekkel az együttműködés is hatékonyabbá vált. A pénzügyi rendszerünk alapos fejlesztését végrehajtottuk és oly módon vezettük be, hogy az egész 2018-as év adatait visszamenőleg is adaptáltuk az új rendszerbe. Ennek következtében az adatrögzítés pontosabb lett és a visszakeresés, adatszűrése is gyorsabbá, megbízhatóbbá vált. Ennek egyik eredményét a pénzügyi beszámoló grafikonján is lehet majd látni.

 

 1. Az energiagazdálkodás terén előrelépés

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A 2018-as esztendőben a sportlétesítményeink közüzemi számláit már a MartonSport finanszírozta, azonban a takarítás, a karbantartás és az portaszolgálati rendszer a Martongazda segítségével valósult meg. A költségek azonban még a Martongazdánál jelentkeztek és az utasítási jogkör sem volt megfelelően szabályozva. Ezt a helyzetet sikerült 2018 év végére orvosolni mind a költségek tekintetében, mind pedig az utasítási jogköröket illetően. További előrelépést az jelenthetne, ha személy szerinti műszaki felelőst jelölhetnénk meg a sportlétesítmények energiahatékonyságáért. A jelenlegi felállás egyelőre ezt nem teszi lehetővé.

 

 1. Paletta szélesítés, a lakosság felé való nyitás (programok szervezése akár más szervezetekkel karöltve, pl. kihívás napjára nevezni Martonvásár települését vagy helyi cégeket)

TELJESÜLT.

Januárban második ízben szurkolhattunk a „Martonvásár Legsportosabb Családja” elnevezésű versenyen a résztvevőknek, ahol ismét vidám napot tölthettünk együtt sok mozgással.

A tavalyi év volt az első, amikor a májusi kihívás napjára nem csak cégként nevezett a MartonSport Nonprofit Kft., hanem az egész település nevében is. Ennek keretében az adott napon 2112 embert mozgattunk meg legalább 15 percig és sok szervezettel kooperáltunk, többek között a Beethoven Általános Iskolával, a Pápay Ágoston iskolával, óvodáinkkal egyéb közösségekkel. Öröm volt megtapasztalni az üggyel kapcsolatban az összefogást. Az eredmény sem maradt el, mert a település kategóriánkban 8. helyet szereztük meg és még 110e forintnyi sportszer utalványt is nyertünk, amit a részt vállaló szervezetek között osztottunk szét.

Az idei évtől újabb rendezvénnyel bővül a sor, hiszen május 4-én délelőtt kilenctől először rendezzük meg a CSALÁDI FITT NAPOT, ahol a helyben elérhető mozgásformák ingyenesen próbálhatóak ki a nagyközönség számára. Várunk mindenkit szeretettel a Sportcsarnokban!

 

 

Összegezve kijelenthető, hogy célkitűzéseinket 2018-ban sikerült majdnem maradéktalanul megvalósítani, tehát eredményesnek tekinthető a 2018-as év is.


PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

A MartonSport Nonprofit Kft. a számviteli törvényeknek megfelelően elkészítette az éves eredmény kimutatását, mérlegét és kiegészítő mellékletét, mely jelen dokumentum 1. számú mellékletében található.  Az ebben a dokumentumban részletezett adatok szerint társaságunk 8,5M Ft pozitív eredménnyel zárta a 2018-as pénzügyi évet. Megemlítendő az is, hogy emellett - a közhasznú státusznak köszönhetően is – társasági adó fizetési kötelezettségünk nem keletkezett, csak 16e Ft iparűzési adó befizetésére vagyunk kötelezettek. Ezzel kapcsolatban minden egyéb részletet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

 

A kötelezően előírt kimutatás mellett pénzáram (cash-flow) típusú üzleti tervezést és nyomon követést is alkalmazunk párhuzamosan, ami talán közérthetőbb formában mutatja a pénzügyeink alakulását (2018 naptári évben történt pénzmozgások TERV és TÉNY különbözetét). Ezeket az értékeket a 2. számú melléklet mutatja be összegzett formában.

Ebből látható, hogy a 2018-as bevételeink ugyan a tervezett szint alatt maradtak valamivel, de a kiadásainkon viszont ennél nagyobb mértékben sikerült spórolni, így 2,7M forinttal több maradt a kasszánkban az év végére, mint amivel elindultunk. Mindezt úgy, hogy a 2018-as év volt az első, amikor nem kértünk önkormányzati támogatást és a pályázati önrészeinket is magunknak kellett kigazdálkodni.

Összefoglalva elmondható, hogy 2018-ban a bevételeink döntő többségét már nem a TAO támogatások jelentették, hanem a bérleti díj bevételeink, aminek legnagyobb tételét a Tankerülettől kapott bérleti díj jelentette. Ennek segítségével tudtuk a fejlesztések önrészét vagy egyéb kiadásokat az önkormányzattól átvállalni.

Bevételi oldalon a bérleti díjak tekintetében van némi elmaradás, amit egyrészt a Tankerület egy havi bérleti díjának 2019-re csúszása, illetve a tornaterem sokáig várt felújításának a bérleti bevétel kiesései okoztak.

Kiadási oldalon a tavalyi esztendőben az irodai költségeink tekintetében volt a legmagasabb a túlköltés a tervezetthez képest, amit olyan kiadás tétel okozott, amely a tervezéskor még nem volt ismert. (MKSE szponzori támogatás 3M)

A fejlesztésekkel együtt a teljes önrész igényünk 7,8M forint volt (Tárgyi eszköz 2M, Személyi bér3,5M Utánpótlás 2,3M) amit szintén a bevételeinkből tudtunk megfinanszírozni. A legjelentősebb fejlesztésünk a Sportközpont 6M forintos napelemes rendszere volt 2018 őszén, ami október 10-e óta termel villamos energiát a részünkre. (A Sportcsarnok napelemes rendszere pedig jelenleg éppen kivitelezés alatt.)

 

Az alábbi táblázat a napelemes rendszerek lényeges számadatait tartalmazza:

 

NAPELEMES RENDSZEREK MEGTÉRÜLÉSI SZÁMÍTÁSAI

Egység

Tóth Iván Sportcsarnok

Horváth Ottó Sportközpont

2018 éves felhasznált mennyiség (számlák alapján tornateremmel együtt)

kWh

110 109

18 883

Napelemes rendszer éves várható teljesítménye

kWh

58 939

13 620

Termelt mennyiség/Felhasznált mennyiség aránya

%

53,53%

72,13%

2018-ban elhasznált villamos energia díjak összesen számlák alapján

Ft

3 931 480 Ft

900 635 Ft

Beruházás összege

Ft

18 731 453 Ft

6 462 408 Ft

Önrész mértéke

Ft

5 619 436 Ft

1 938 722 Ft

Várható pénzügyi megtakarítás éves szinten

Ft

2 104 437 Ft

649 613 Ft

Megtérülési idő

év

2,67

2,98

 

 

 

 

Végezetül pedig adok egy kis kitekintést a 2019-es év pénzügyi alakulására. Az alábbi ábra a pénzügyi táblázatunkban folyamatosan naprakészen figyeli és mutatja a terv és a tény számok alakulását, aminek ismerete a stabil likviditásunk szempontjából elengedhetetlen:

 

GÖRGETETT EGYENLEG - 2019

2018 DEC. 31.

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

GÖRGETETT TERV

33 024 609 Ft

62 730 346 Ft

82 203 600 Ft

79 926 715 Ft

68 987 810 Ft

GÖRGETETT TÉNY

33 024 609 Ft

87 327 812 Ft

82 902 064 Ft

73 956 094 Ft

76 765 633 Ft

KÜLÖNBÖZET

0 Ft

24 597 466 Ft

698 464 Ft

-5 970 621 Ft

7 777 823 Ft

 

 

 

 

Ezen az ábrán is jól látható a TAO támogatási rendszer jellege, amihez a tervünk is igazodik, miszerint a januári támogatás begyűjtése alapozza meg az egész évet, lényegében abból kell tudnunk megfinanszírozni az egész év működését.

Jól látható, hogy a TAO támogatások januárban már mind megérkeztek (amit mi terv szinten az első két hónapban vártunk), februárban már teljesen pontosan terven voltunk, de márciusban már a terv alatt. Persze a konkrét okok is ismertek: Az Ovi-Sport pálya önrészének befizetése (4,5M) korábbra került két hónappal, illetve a Tankerület a bérleti díját (2,6M) is később utalta. Az áprilisi tényszám viszont ismét a terv felett va