Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

42/2019. (2. 12.) a polgármester 30 éves jubileumi jutalmáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

42/2019. (II.12.) határozata

a polgármester 30 éves jubileumi jutalmáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése szerinti munkáltatói jogkörében eljárva, Dr. Szabó Tibor, Martonvásár város főállású polgármesterének 30 éves jubileumi jutalomra való jogosultságát – elismerhető szolgálati jogviszonyára tekintettel, a Kttv. 150. § (1) bekezdése alapján – 2019. január 1. napjával megállapítja és elrendeli részére 3 havi illetményének megfelelő összegű, bruttó 1.992.000.-Ft jubileumi jutalom kifizetését.
  2. A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti juttatás fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a jogalkotás soron, a személyi juttatások keretében biztosítja.
  3. A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, aljegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal