Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

86/2019. (3. 26.) az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

86/2019. (III.26.) határozata

az önkormányzat és költségvetési szervei

2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

 

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített 16/2019. (III.26.) határozatában elfogadott közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.

2.)   A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv módosításának kihirdetéséről gondoskodjon.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont - a polgármester, 2.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1) 2019.12.31., 2) 2019.04.15

 

86/2019. (III.26.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]                                                                                                                                               

KÖZBESZERZÉSI TERV

2019. év

 

Tervezett közbeszerzés

elnevezése, tárgya (ajánlatkérő rövidítése)

A közbeszerzés pénzügyi forrásai

Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja

 

A tervezett eljárás típusa

Költség-vetési

támogatás

Saját

forrás

Eu.

támogatás

Egyéb

forrás

  1.  „Marci vására” játszótér megépítése az Óvodamúzeum udvarán (MVÖ)

---

---

X

 

2019. II. né

Kbt 115.§. szerinti nyílt

  1. Dózsa György (Beethoven) út környezetrendezés

---

---

X

 

2019. II. né

Kbt. 115.§. szerinti nyílt

  1. Szolgáltatóház építése a „Zöld város” pályázat keretében (MVÖ)

---

---

X

 

2019. II. né

Kbt. 115.§. szerinti nyílt

  1. Városüzemeltetési telephely kialakítása a Martonvásár Orgona utca 18/a sz. alatti ingatlanon (MVÖ)

X

---

---

 

2019. II.né

Kbt. 115.§. szerinti nyílt

  1. Óvodamúzeum és könyvtár fejlesztéséhez kapcsolódó árubeszerzés EFOP pályázat keretében (MVÖ)

---

---

X

 

2019.I.né

Kbt. nemzeti értékhatárt elérő, nyílt

  1. Martonvásár városban útépítés VP és saját forrásból (MVÖ)

X

X

X

 

2019. II. né.

Kbt. nemzeti értékhatárt elérő, nyílt

7)Piac terület kialakítása VP pályázat keretében

---

X

X

 

2019. II. né.

Kbt. 115.§. szerinti nyílt

 

 

Martonvásár, 2019. március …….

 

                                                         ……………………..                                                  …………………..

                                                                Polgármester                                                                 Jegyző

 [1] rövidítése: MVÖ

[2] Martonvásári Polgármesteri Hivatal (rövidítése: MPH), Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (rövidítése: BBKK), Brunszvik Teréz Óvoda (rövidítése: BTO)