Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

40/2019. (2. 12.) a polgármester 2019. évi szabadságáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

40/2019. (II.12.) határozata

a polgármester 2019. évi szabadságáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor polgármester 2019. évre – határozott idejű jogviszonyára tekintettel, tárgyévben várhatóan legfeljebb 2019.10.31. napjáig - járó időarányos szabadságát – figyelembe véve a 2018. évben igénybe vett, illetőleg tárgyévi szabadságához hozzászámítva 2018. évben ki nem adott szabadságának mértékét - az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A polgármester 2019. évi (2019.01.01-2019.10.31.) szabadság-megállapítása:

                   2019. évi alapszabadság (időarányos):                20,83 munkanap

                   2019. évi pótszabadság

                   (besorolás utáni időarányos)                                11,66 munkanap

                   összesítve:                                                           32,49 munkanap

                   2019. évi megállapított szabadság:                      32 munkanap

                   2018. évről áthozott szabadság:                           00 munkanap

                   2019. évi összes igénybe vehető szabadság:      32 munkanap

 

  1. A Képviselő-testület a polgármester 2019. évi szabadságolási tervét – benyújtott kérelme szerint – az alábbiak szerint jóváhagyja:

 

2019. január: -                    0 nap                 2019. július: 23-26.                     4 nap

2019. február: -                  0 nap                 2019. augusztus: 5-14., 26-30.    14 nap

2019. március: 18-21.        4 nap                 2019. szeptember: 23-27.            5 nap

2019. április: 29-30.           2 nap                 2019. október: 4.                         1 nap 

2019. május: 2-3.               2 nap                

Összesen:                                                                                                         32 nap

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, aljegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2019.10.31.