Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

130/2019. (5. 28.) oklevél megvásárlásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

130/2019. (V.28.) határozata

oklevél megvásárlásáról

 

                1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megvásárolja – mint Martonvásár településhez kapcsolódó alapvető történeti dokumentumot - a Központi Antikvárium 150. árverésén 113. tétel alatt kínált oklevelet.

               2.) A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak anyagi fedezetét legfeljebb 2 millió Ft összegig 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

               3.) A Képviselő-testület, amennyiben a dokumentum bekerülési költsége a 2.) pont szerinti összeget meghaladja, kéri a Martonvásárért Alapítvány – célzott lakossági befizetések utáni – támogatását 2019.06.07. napjáig. Amennyiben a támogatás összege határidőben nem érkezik be, az önkormányzat a szükséges összeget megelőlegezi, egyebekben felkéri a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési rendeletben biztosított hatáskörében a szükséges döntést hozza meg.

               4.) A Képviselő-testület a vételi eljárással kapcsolatos mindennemű intézkedés és döntés meghozatalára felhatalmazza a polgármestert, illetőleg egyidejűleg felhatalmazza az árverésen közreműködő személy vagy szervezet meghatalmazására is.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2019.06.07.