Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

58/2019. (2. 12.) a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó teendők végrehajtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

58/2019. (II.12.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez

kapcsolódó teendők végrehajtásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a MartonSport Nonprofit Kft. legfőbb szerve (a továbbiakban: Képviselő-testület) - a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett, az Állami Számvevőszék EL-0488-022/2018. iktatószámú jelentésében (a továbbiakban: ÁSZ jelentés) foglalt elmarasztaló megállapítások kapcsán, a 224/2018. (XII.18.) határozattal módosított 171/2018. (IX.25.) határozattal jóváhagyott intézkedési tervben (a továbbiakban: intézkedési terv) foglaltakra figyelemmel, a polgármester által lefolytatott felelősségre-vonási eljárás alapján - megállapítja, hogy az ügyvezető jogszabályban rögzített kötelezettségeit maradéktalanul nem tartotta be, melyre tekintettel figyelmezteti és felhívja Tóth Balázs Károlyt, a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a jövőben a MartonSport Nonprofit Kft gazdálkodása szabályszerűségnek és gyakorlatának javítása érdekében a jogszabályok, valamint az ÁSZ jelentésben és az intézkedési tervben foglaltak maradéktalan betartása mellett járjon el.

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ügyvezető részéről az ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítása részben már megtörtént, illetve a vizsgált folyamatok az előírásoknak és az elfogadott intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően alakulnak, melyre és az eljárás során tett megállapításokra figyelemmel az ügyvezetővel szemben egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem alkalmaz.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető, polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal