Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

101/2019. (5. 14.) a Martongazda Nonprofit Kft-nél végzett belső ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó teendők végrehajtásáról és az ügyvezető tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

101/2019. (V.14.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft-nél végzett belső ellenőrzési jelentéshez

kapcsolódó teendők végrehajtásáról és az ügyvezető tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martongazda Nonprofit Kft. legfőbb szerve (a továbbiakban: Képviselő-testület) - a Martongazda Nonprofit Kft-nél végzett 2018. évi, „Martongazda Nonprofit Kft. - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről” tárgyú belső ellenőrzési jelentésre készült intézkedési terv végrehajtásához, valamint a tulajdonos felé irányuló tájékoztatási kötelezettségei határidőben való teljesítéséhez kapcsolódóan elmarasztalja az ügyvezetőt, egyben felhívja figyelmét, hogy a jövőben a határidők betartására kiemelten ügyeljen és a határidőben nem teljesült feladatok elvégzéséről, a határidők átütemezése és a szükséges egyeztetések lefolytatása után, számoljon be.
  2. Egyidejűleg a Képviselő-testület megállapítja, hogy az ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítása az ügyvezető részéről részben már megtörtént, illetve a vizsgált folyamatok az előírásoknak és az elfogadott intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően alakulnak, melyre figyelemmel az ügyvezetővel szemben hátrányos jogkövetkezményt nem alkalmaz.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető, polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal