Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

14/2019. (2. 12.) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2019. (II.12.) határozata

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy saját bevételei várható összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek, a 2019. évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerinti táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

14/2019. (II.12.) határozat 1. melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

                                                                                                                                                              Ezer forintban

 

MEGNEVEZÉS

 

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2020.

2021.

2022.

ÖSSZESEN

6=(3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Helyi adók

01

267000

267000

267000

801000

Osztalék, koncessziós díjak

02

 

 

 

 

Díjak, pótlékok, bírságok

03

3000

3000

3000

9000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

30000

30000

30000

90000

Részvények, részesedések értékesítése

05