Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

105/2019. (5. 14.) a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

105/2019. (V.14.) határozata

a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan

közterület jellegének megszüntetéséről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Martonvásár, belterület 1223/6 hrsz-ú ingatlan törzsvagyoni jellegét megszünteti.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos, szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat, hatósági eljárásokat tegye meg, indítsa el.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal