Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

24/2019. (2. 12.) a Martonvásár, 46 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

24/2019. (II.12.) határozata

a Martonvásár, 46 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Martonvásár, Zrínyi Miklós utca 46 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanból - jelen határozat 1. melléklete szerinti helyszínrajzon feltüntetett - 322 négyzetmétert zárt pályázaton, meghatározott vevők részére, úgy mint

  1. Schubert Józsefné, 2462 Martonvásár, Hunyadi János utca 52. szám alatti
    lakos, vagy
  2. Schubert József, 2049 Diósd, Hunyadi út 5. I/7. szám alatti lakos,

mindketten a 47 helyrajzi számú ingatlan 1/2 arányú tulajdonosai – a telekalakítási és földhivatali költségek vevő általi vállalása, egy összegben történő vételár-kifizetés mellett a kiírásig elkészülő értékbecslésben szereplő, de legalább az önkormányzati tulajdonú építési telkek minimum árának meghatározásáról szóló testületi határozat szerinti négyzetméterenkénti ár figyelembevételével, a 47 hrsz-ú ingatlan területének növelése érdekében értékesíteni kívánja.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy értékesítésről szóló – a jelen határozatban és az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalmú - pályázati felhívást írja ki és a helyben szokásos módon jelentesse meg.

3./        A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba Gucsek István, Horváth Bálint és Varga Ferenc önkormányzati képviselőket delegálja, és felkéri a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre.

4./        A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soros ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

5./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon újból jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-3. pont – gazdasági alpolgármester,

4. pont – Bíráló Bizottság,

5. pont – gazdasági alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- azonnal,

2. pont – 2019.04.03.,

3. pont – azonnal,

4. pont – sikeres pályázat utáni soros ülés,

5. pont- folyamatos

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/06m_7-8_HAT%C3%81ROZAT%20mell%C3%A9klete_Zr%C3%ADnyi%20utca_6m.pdf