Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

22/2019. (2. 12.) a Martonvásár, 1044 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

22/2019. (II.12.) határozata

a Martonvásár, 1044 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Martonvásár, Rákóczi utca 1044 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanból - jelen határozat 1. melléklete szerinti helyszínrajzon feltüntetett - 104 négyzetmétert zárt pályázaton, meghatározott vevők részére, úgy mint

  1. Kupi István 2462 Martonvásár, Rákóczi u. 32. szám alatti lakos, vagy
  2. Kupiné Eisenbacher Erzsébet, 2462 Martonvásár, Rákóczi u. 32.szám alatti
    lakos,

mindketten a 1089 helyrajzi számú ingatlan 1/2 arányú tulajdonosai – a telekalakítási és földhivatali költségek vevő általi vállalása, egy összegben történő vételár-kifizetés mellett a kiírásig elkészülő értékbecslésben szereplő értékben, a 1089 hrsz-ú ingatlan területének növelése érdekében értékesíteni kívánja.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy értékesítésről szóló – a jelen határozatban és az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalmú - pályázati felhívást írja ki és a helyben szokásos módon jelentesse meg.

3./        A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba Gucsek István, Horváth Bálint és Varga Ferenc önkormányzati képviselőket delegálja, és felkéri a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre.

4./        A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soros ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

5./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon újból jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-3. pont – gazdasági alpolgármester,

4. pont – Bíráló Bizottság,

5. pont – gazdasági alpolgármester

 

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- azonnal,

2. pont – 2019.04.03.,

3. pont – azonnal,

4. pont – sikeres pályázat utáni soros ülés,

5. pont- folyamatos

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/06m_5-6_HAT%C3%81ROZAT%20mell%C3%A9klete_R%C3%A1k%C3%B3czi%20utca_5m.pdf