Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

25/2019. (2. 12.) közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a Martongazda Nonprofit Kft-vel egyes önkormányzati feladatok ellátására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

25/2019. (II.12.) határozata

közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről

a Martongazda Nonprofit Kft-vel egyes önkormányzati feladatok ellátására

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, jogszabályban meghatározott egyes feladatai ellátása érdekében a határozat melléklete szerinti közszolgáltatási keretszerződést köt az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Martongazda Nonprofit Kft-vel (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószáma: 22717728-2-07, képviseli: Dr. Király Gabriella ügyvezető).

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a keretszerződést megkösse, illetőleg annak hatálya alatt, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - az önkormányzat mindenkori jóváhagyott tárgyévi költségvetése alapján - a tárgyévi eseti finanszírozási szerződéseket aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. pont – folyamatos

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_KT_20190212_Martongazda_k%C3%B6zszolg_keretszerz%C5%91d%C3%A9s%20egyeztetett_7m.pdf