Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

18/2019. (2. 12.) a Martonvásár, 220 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

18/2019. (II.12.) határozata

a Martonvásár, 220 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Martonvásár, Szent László-sétány 220 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból - jelen határozat 1. melléklete szerinti helyszínrajzon feltüntetett - 714 négyzetmétert zárt pályázaton, meghatározott vevő, úgy mint

            - Szeifert Tamás, 2462 Martonvásár, Sporttelep utca 15. szám alatti lakos, a 221/1 helyrajzi számú ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa részére – a telekalakítási és földhivatali költségek vevő általi vállalása, egy összegben történő vételár-kifizetés mellett a kiírásig elkészülő értékbecslésben szereplő, de legalább az önkormányzati tulajdonú építési telkek minimum árának meghatározásáról szóló testületi határozat szerinti négyzetméterenkénti ár figyelembevételével, a 221/1 hrsz-ú ingatlan területének növelése érdekében értékesíteni kívánja.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy értékesítésről szóló – a jelen határozatban és az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalmú - pályázati felhívást írja ki és a helyben szokásos módon jelentesse meg.

3./        A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba Gucsek István, Horváth Bálint és Varga Ferenc önkormányzati képviselőket delegálja, és felkéri a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre.

4./        A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soros ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

5./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon újból jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-3. pont – gazdasági alpolgármester,

4. pont – Bíráló Bizottság,

5. pont – gazdasági alpolgármester

 

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- azonnal,

2. pont –2019.04.03.,

3. pont – azonnal,

4. pont – sikeres pályázat utáni soros ülés,

5. pont- folyamatos

/ckeditor/kcfinder/upload/files/06m_1_HAT%C3%81ROZAT%20mell%C3%A9klete_Szent%20L%C3%A1szl%C3%B3%20s%C3%A9t%C3%A1ny%20-%20k%C3%B6zter%C3%BClet%20jelleg%20meg%C3%A1ll_3m.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/06m_2_HAT%C3%81ROZAT%20mell%C3%A9klete_Szent%20L%C3%A1szl%C3%B3%20s%C3%A9t%C3%A1ny%20-%20elad%C3%A1s_3ma.pdf