Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

102/2019. (5. 14.) a Fejér Megyei Kormányhivatal "az illetményalap megállapításáról" szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

102/2019. (V.14.) határozata

a Fejér Megyei Kormányhivatal „az illetményalap megállapításáról” szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) FE/02/775-1/2019. ügyszámú javaslatában (a továbbiakban: javaslat) foglaltakat.

2.)        A Képviselő-testület az 1.) pontban hivatkozott kormányhivatali javaslatban foglaltakkal egyetért.

3.)        A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti javaslattal érintett „az illetményalap megállapításáról” szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítását a javaslatban foglaltak szerint a Képviselő-testület jelen döntése alapján készítse elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal