Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

48/2019. (2. 12.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

48/2019. (II.12.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend      29.ET  Javaslat a 2019. évi önkormányzati elismerések adományozására

2. napirend      30.ET  Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. ÁSZ vizsgálatához kapcsolódó intézkedésre

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal