Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

79/2019. (3. 26.) a Martonvásárért Alapítvány kuratóriumi tagjának, illetőleg titkárának jelöléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

79/2019. (III. 26.) határozata

a Martonvásárért Alapítvány kuratóriumi tagjának, illetőleg titkárának jelöléséről

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, alapítói jogkörével élve a „Martonvásárért” Alapítvány kuratóriumi tagjának, illetőleg titkárának – a korábbi titkár e tisztségről és kuratóriumi tagságáról való lemondására tekintettel – Dr. Bögi Viktóriát javasolja.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltak Oláh László társalapítóval történő egyeztetésére, az alapítók gyűlésén a testület, mint alapító tag 1.) pont szerinti javaslatának képviseletére.
  3. Egyidejűleg a Képviselő-testület külön köszönetét fejezi ki a kuratóriumi tag, titkár tisztségét eddig betöltött Dr. Szabó Balázsnak, az Alapítvány működésében kifejtett áldozatos munkájáért.

 

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal