Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

13/2019. (2. 12.) a "Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása" című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2019. (II. 12.) határozata

a „Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények

részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” című

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról

 

 

1. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/8. pontjával összhangban - a „Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” című közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:

  1. Az alábbi ajánlattevő ajánlata érvényes:
  • HPM Plus Kft. (2030 Érd, Kaktusz utca 32/b)
  1. Az eljárás eredményes.
  2. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

HPM Plus Kft. (2030 Érd, Kaktusz utca 32/b)

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 1. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy határozat 1/c. pont szerinti nyertes Ajánlattevővel a szolgáltatás biztosítására a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező vállalkozási szerződést megkösse.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerint megkötött szerződés módosítására – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett -, amennyiben annak jogszabályok átvezetése, jogszabályváltozás miatti, a szerződéses értéket és közbeszerzési feltételeket nem érintő módosítása szükségessé válik.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1., 3., 4. pont – polgármester, 2. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. pont – Kbt. által meghatározottak szerint, 3. pont – szerződéskötési moratórium (10nap) 4. pont: folyamatos