Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

85/2019. (3. 26.) "Martonvásár Versnagykövete" c. pályázat támogatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

85/2019. (III.26.) határozata

„Martonvásár Versnagykövete” c. pályázat támogatásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Martonvásár Versnagykövete” című pályázat kiírását, egyben felkéri a fenntartásában működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár (a továbbiakban: BBK) igazgatóját a pályázat lebonyolítására.
  2. A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti pályázat lebonyolításához a kedvezményezettek (az önkormányzat által támogatott civil szervezet, egyesület) részére támogatást állapít meg - a pályázati kiírásban meghatározottak alapján - összesen 105.000.-Ft értékben.
  3. A Képviselő-testület a 2.) pont szerinti támogatás fedezetének biztosítására a BBK 2019. évi költségvetésének szolgáltatási tervében szereplő, e célra meghatározott 105.000.-Ft fedezetet hatáskörébe vonja és az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti polgármesteri keretet hoz létre.
  4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti pályázathoz kapcsolódóan a vonatkozó támogatási szerződések aláírására.

 

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal