Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

16/2019. (2. 12.) az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

16/2019. (II.12.) határozata

az önkormányzat és költségvetési szervei

2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint határozza meg.

2.)   A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv szükséges kihirdetéséről gondoskodjon.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont - a polgármester, 2.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1) 2019.12.31.

                                                                       2) 2019.03.31.


/ckeditor/kcfinder/upload/files/K%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20terv_jkv_2m.pdf