Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

90/2019. (4. 25.) az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

90/2019. (IV.25.) határozata

az önkormányzat és költségvetési szervei

2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített 16/2019. (III.26.) határozatában elfogadott - és 86/2019. (III.26) határozatával 1. alkalommal módosított - közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv módosításának kihirdetéséről gondoskodjon.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont - a polgármester, 2.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1) 2019.12.31.

                                                                       2) 2019.04.30.

 

90/2019. (IV.25.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]

KÖZBESZERZÉSI TERV

2019. év

 

 

közbeszerzés tárgya

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

A) Építési beruházások

 

 

 

 

1. „Marci vására” játszótér megépítése az Óvodamúzeum udvarán (MVÖ)

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. II. né

2020. december 31.

2. Dózsa György (Beethoven) út környezetrendezés

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. II. né

2020. december 31.

3. Szolgáltatóház építése a „Zöld város” pályázat keretében (MVÖ)

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. II. né

2020. december 31.

4. Városüzemeltetési telephely kialakítása a Martonvásár Orgona utca 18/a sz. alatti ingatlanon (MVÖ)

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. II. né

2020. december 31.

5. Martonvásár városban útépítés VP és saját forrásból (MVÖ)

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. II. né

2020. december 31.

6. Piac terület kialakítása VP pályázat keretében (MVÖ)

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. II. né

2020. december 31.

7. Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges kiegészítő építési tevékenység elvégzése vállalkozási szerződés keretében (MVÖ)

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. II. né

2019. december 31.

B) Árubeszerzések

 

 

 

 

1. Óvodamúzeum és könyvtár fejlesztéséhez kapcsolódó árubeszerzés EFOP pályázat keretében (MVÖ)

nemzeti

nyílt

2019. I. né

2019. december 31.

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

Martonvásár, 2019. április 25.

 

                                ……………………..                                                                   …………………..

                                      Polgármester                                                                                   Jegyző


 [1] rövidítése: MVÖ

[2] Martonvásári Polgármesteri Hivatal (rövidítése: MPH), Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (rövidítése: BBKK), Brunszvik Teréz Óvoda (rövidítése: BTO)