Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

82/2019. (3. 26.) az intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól szóló 71/2016. (IV.26.) határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

82/2019. (III.26.) határozata

az intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól szóló 71/2016. (IV.26.) határozat módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól szóló 71/2016. (IV.26.) határozatát (a továbbiakban: Határozat):
  1. A Határozat 1. a) pontja az alábbiak szerint módosul:

a) Az Intézményekben működő önkormányzati fenntartású költségvetési szervek /intézmények/ a részükre átadott vagyont, alapfeladataik ellátásához hasznosítják, alapfeladataik ellátásának sérelme nélkül e vagyont továbbhasznosíthatják. A költségvetési szerv vezetője jogosult a vagyonelemek bérbeadására 1 éven belüli vagy alkalmi bérlet, továbbá legfeljebb a díjmérték 50 %-át nem meghaladó díjkedvezmény biztosítása esetén, legfeljebb 2 millió Ft értékhatárig, 1 éven túli igény, valamint 50 %-ot meghaladó díjkedvezmény esetén a polgármester, illetőleg a Képviselő-testület dönt, figyelemmel a vonatkozó rendeleti szabályozásra.

  1. A Határozat 1. b) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) Az Intézményekben működő nem önkormányzati fenntartású költségvetési szervek/intézmények épületeinek bérbeadására 1 éven belüli vagy alkalmi bérlet, továbbá legfeljebb a díjmérték 50 %-át nem meghaladó díjkedvezmény biztosítása esetén, legfeljebb 2 millió Ft értékhatárig a Martongazda Nonprofit Kft. jogosult közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, figyelembe véve az adott intézménnyel kötött megállapodásban foglaltakat és az intézmény zavartalan működtetését, jellegét, 1 éven túli igény, valamint 50 %-ot meghaladó díjkedvezmény esetén a polgármester, illetőleg a Képviselő-testület dönt, figyelemmel a vonatkozó rendeleti szabályozásra.

  1. Jelen módosítás a Határozat további rendelkezéseit nem érinti.

2.)     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti döntés értelmében vizsgálja felül az intézményi bérleti díjak megállapításáról szóló 1/2015. (IV.1.) számú polgármesteri utasítását.

3.)     A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a változásokról tájékoztassa az érintett intézményvezetőket.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal