Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

97/2019. (5. 14.) a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatainak 2018. évi ellátásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

97/2019. (V.14) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatainak 2018. évi ellátásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a MartonSport Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a társaság 2018. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült beszámolót a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Közszolgáltatási feladatokról BESZÁMOLÓ

2018

 

 

MartonSport Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

 

Közszolgáltatási tevékenységi beszámoló Hiba! A könyvjelző nem létezik.

 

 

Martonvásár, 2019. április 29.

 

 

                                                                                                                            Tóth Balázs

                                                                                              ügyvezető


KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ - 2018

 

A MartonSport 2018-ban elvégzett tevékenységeit a közszolgáltatási keretszerződésben foglalt három fő feladat témaköre szerint tagolom, amelyek az alábbiak:

A.  Sportszakmai, városi sportreferensi feladatok ellátása

B.  Utánpótlás nevelés megvalósítása (labdarúgás és kézilabda sportágakban)

C.  Sportcélú létesítmények működtetése (Horváth Ottó Sportközpont, Tóth Iván Sportcsarnok, Tornaterem)

 

 1. Sportszakmai, városi sportreferensi feladatok ellátása

 

 1. Január 13-án első ízben került megrendezésre a „Martonvásár legsportosabb családja” elnevezésű vetélkedő, melyet hagyományteremtő szándékkal indítottunk útjára azzal a céllal, hogy népszerűsítsük és közkedveltté tegyük minden korosztály számára a sportos életmódot. (A rendezvény 2019 év elején lebonyolításra is került)

 

 1. A helyi elnyert TAO pályázatok keretének teljes összegére sikerült támogatókkal szerződni. Ez a 2018/19-as szezonban 78,5M martonvásári TAO támogatást jelentett, amiből a MartonSport 64,5M forinttal részesült. Ebből az utánpótlás nevelésre jut összesen 29M Ft (kézilabda 13,6M és labdarúgás 15,7M) a fennmaradó rész pedig a tárgyi eszköz beruházások és személyi bérek kerete, ami 35,5M forint. Ezen összegek azonban csak 2019 januárjában folytak be hozzánk.

 

 1. Márciusban személyi változás történt az iroda életében Kelemen Klaudia csatlakozott hozzánk és zökkenőmentes átmenettel sikerült a pénzügyi feladatok átadása.

 

 1. Áprilisban benyújtottuk a 2018-as TAO pályázatainkat mind a Kézilabda, mind pedig a Labdarúgó Szövetség felé.

 

 1. Májusban a kihívás napjára nemcsak, mint cég neveztünk, hanem Martonvásárt is neveztük, mint település a hasonló méretű kisvárosok versenyébe, sok közösséggel összefogásban. (Eredmény: 2112 regisztrált mozgás egy adott napon, 8 helyezés és 110.000,- forint ajándékutalvány)

 

 1. Június végén megkaptuk a jóváhagyó határozatokat a pályázatainkra. Itt dőlt el, hogy sikerül forrást szerezni a sportcsarnok napelemes rendszerére.

 

 1. Júliusban az előző évi pályázataink elszámolását adtuk le. (Az eddigi évek elszámolásával kapcsolatban semmilyen elmarasztaló visszajelzést nem kaptunk.)

 

 1. A nyár végén az új kollégával karöltve a pénzügyi nyilvántartásunk megreformálását végeztük el. Ennek következtében a pénzügyi tervezésünk is sokkal pontosabbá válhatott és a pénzügyi tervünk havi bontása is hűen tükrözi a valóságot. Így az időarányos összehasonlítás is valós információt tükröz.

 

 1. Októberben a 2019-es pénzügyi év koncepcionális megtervezése zajlott le az önkormányzati elvárásokkal összhangban.

 

 1. Az adminisztrációs teendőink is évről évre szépen gyarapodnak. Erről tanúskodik az alábbi két diagram is. Egyedül az általunk kifizetett számlák mennyisége csökkent, az általunk kiállított számlák mértéke – ha már nem is markáns mértékben -, de tovább emelkedett 2018-ban is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Utánpótlás nevelés megvalósítása

 

 1. Az a rég várt állapot 2018 őszére állt elő, hogy mindkét általunk működtetett sportágban (kézilabda és labdarúgás) bármilyen korosztályban van lehetőség helyben versenyezni. Ez a labdarúgásban eddig is létezett, csak 2018-tól átkerült minden utánpótlás csapat a MartonSporthoz, de kézilabdában a Sportcsarnok építéskor elkezdett létszámnövelés most érte el a maximális csapatszámot. Szeptembertől 12 csapatot neveztünk a különböző bajnokságokba.

 

 1. Labdarúgás sportágban 6 utánpótlás csapat működtetése valósult meg: Az U7, U9, U11, U13, U16 és U19 korosztályok lefedik a felnőtt csapatig a teljes spektrumot, így bármilyen korú gyermek versenyeztetésére van mód a MartonSport keretein belül.

 

 1. Kézilabda sportágban már van lány szakág is. Itt is 6 csapat indult a versenyrendszerekben MartonSport nevezésben, (U8, U10 és U12 korosztályaink) vannak fiú és lány vonalon is. A Martonvásári Kézilabda Sportegyesülettel karöltve itt is felállt a teljes spektrum, valamennyi korosztálynak van lehetősége Martonvásáron kézilabdázni.

 

 1. A működéshez szükséges edzőkkel (összesen 8 fővel) megbízási szerződéseket kötöttünk a sportévadra a pályázatban megszerzett összegek szerint.

 

 1. A Bozsik rendszerben helyi központ lévén a környékbeli csapatok is ide járnak rendszeresen mérkőzéseket játszani, ezek megszervezése az MLSZ által minden esetben hibátlannak minősültek. Ez elsősorban Patkós Csaba érdeme, aki a központ csoportfelelőse.

 

 1. A kézilabda sportágban a gyerekversenyeknél minden alkalom máshol kerül megrendezésre, itt arra ügyeltünk, hogy minden korosztályunknak legyen legalább két hazai mérkőzésük (egy kupanap) megrendezve hazai környezetben.

 

 

 1. Létesítmény üzemeltetés

 

HORVÁTH OTTÓ SPORTKÖZPONT:

 1. Januárban már másodízben Martonvásár is hely játszhatott a téli műfüves bajnokságban, hiszen a megyében a négy helyszín egyike mi voltunk.

 

 1. A klubszobánkban immár rendszeresen tartott az MLSZ különböző szintű edzőképzéseket, mert a körülményeket ideálisnak ítélték, amiért természetesen bérleti díjat fizettek.

 

 1. Egy sikeres MLSZ-es pályázat keretében a Sportközpontban is elhelyezésre került egy életmentő készülék az öltözőkből vezető kijárat mellett. A gondnokok továbbképzésen vettek részt a használatot illetően.

 

 1. Új gyalogos bejárat épült ki az épület mellett kerítésen, hogy a futók az épület kikerülésével is egyszerűen eljuthassanak a futókörhöz a kerékpár tárolótól.

 

 1. Kamerarendszer kiépítése történt meg a bejáratok és a pályák távoli megfigyelésének lehetőségével (6 kamera).

 

 1. Elkészült a füves edzőpálya világítással és labdafogó szerkezettel együtt a játszótér mellett, amit a helyi lakosság is ingyenesen használatba vehet. Ezzel a lehetőséget meghagyva a szabadtéri mozgásra a nem igazolt játékosok számára is.

 

 1. Ősszel napelemes rendszer telepítés történt az épület nem járható tetőfelületének maximális kihasználásával, ami a teljes éves villamos energiaszükséglet 72%-t fedezheti. Október 10-től termel a rendszer.

 

 

 

 

TÓTH IVÁN SPORTCSARNOK:

 1. Év elején két ízben is SULIKÉZI FESZTIVÁLT rendezett nálunk a Kézilabda Szövetség, ahol kisiskolás gyermekek kóstolhattak bele a versenyzés izgalmaiba.

 

 1. Nyáron elnyertük a Sportcsarnok napelemes rendszerének pályázatát.

 

 1. Júliusban rekord létszámmal már negyedik alkalommal szerveztük meg a kézilabda táborunkat, ahol már 60 gyermeket foglalkoztattunk egy teljes héten keresztül.

 

 1. A Martongazda Nonprofit Kft.-vel megállapodás köttetett, hogy 2019-től a sportlétesítményekkel kapcsolatos minden költség finanszírozása átkerül a MartonSporthoz.

 

 1. Az elmúlt év végére derült ki, hogy a Sportcsarnok hétvégi portaszolgálatának szervezési és finanszírozási feladatai is 2019 januárjától a MartonSporthoz kerülnek, amit szintén sikerült zökkenőmentesen megvalósítani pár hét alatt.

 

 1. Egyéb jellegű (nem sport) hasznosítása is történt a Sportcsarnoknak: HÁROM GENERÁCIÓS TALÁLKOZÓ, HAZAVÁRÓ rendezvényen a visszalátogatóknak bemutatásra került, akrobatikus ROCK&ROLL verseny helyszíne voltunk.

 

 1. Az bérleti szerződések megkötése minden bérlet esetében megtörténik, ebből adódóan a 2018-as évben megkötött szerződések száma sem csökkent, hanem nőtt. Ezek pontos mértékéről az alábbi ábra ad felvilágosítást.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bízom benne, hogy a beszámolóból is kiderült, hogy a MartonSport a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően ellátja a neki delegált feladatokat.