Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

19/2019. (2. 12.) a Martonvásár, 748 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

19/2019. (II.12.) határozata

a Martonvásár, 748 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően

a közterület jelleg megszüntetéséről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Martonvásár, Széchenyi utca 748 hrsz-ú ingatlan - jelen határozat 1. melléklete szerinti helyszínrajzon feltüntetett - 77 m2 nagyságú részének közterület jellegét megszünteti az ingatlan övezeti besorolására való tekintettel a Helyi Építési Szabályzatban foglaltakkal összhangban.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos, szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat, hatósági eljárásokat tegye meg, indítsa el.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal