Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

75/2019. (3. 26.) a nemzetközi kapcsolatok 2018. évi eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

75/2019. (III.26.) határozata

a nemzetközi kapcsolatok 2018. évi eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja a nemzetközi kapcsolatok 2018. évi eseményeiről készült beszámolót.

 

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

 

 

75/2019. (III.26.) határozat melléklete

 

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok 2018. évi eseményeiről

 

Mezőkölpény

 

Imreh Jenő tiszteletes úr révén az elmúlt években kapcsolatunk Mezőkölpénnyel nagyon megélénkült. Ez nem volt másként 2018-ban sem, melyet bizonyít a sok közös program is.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2018. január 19-én rendezett programot a Mezőkölpényből érkezett vendégekkel együtt ünnepeltük. A rendezvényen fellépett a mezőkölpényi Élővíz Ifjúsági Zenekar, valamint egy kiállítás jóvoltából megtekinthettük Buksa Dalma képzőművész olajfestményeit.

A Százszorszép Táncegyüttes fiataljainak közreműködésével 2018 júliusában egyhetes, nagyon jó hangulatú tánctábort szerveztünk a Kölpényből érkezett fiatalok részvételével. A rendezvényt 650 ezer forinttal a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is támogatta.

A Nyilas Misi Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan 2017. évben 150 ezer forint/fő/év anyagi támogatást biztosítottunk négy fő rászoruló, jól tanuló mezőkölpényi fiatalnak. A támogatás felhasználásáról a támogatott elszámolt és azt a képviselő-testület a 156/2018. (VIII.28.) számú határozatában elfogadta. Egyidejűleg erre a programra a 2018/2019-es tanévre is támogatást nyújtottunk, melyről a 157/2018. (VIII.28.) számú határozatában született döntés.

Támogatást nyújtottunk a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a tulajdonában lévő ingatlanok földhivatali rendezéséhez. Ez a program még folyamatban van.

Az elmúlt év őszén tiszteletes úr elhagyta Mezőkölpényt, mert meghívást kapott a marosvásárhelyi alsóvárosi gyülekezetbe. Beiktatása 2018. november 11-én megtörtént. Imreh Jenő úr döntése jelentős befolyással lesz a településeink közötti kapcsolatokra is.

 

Saint-Avertin

A tavalyi évben francia testvérvárosunkból nem érkeztek vendégek Martonvásárra és tőlünk sem ment delegáció. A Baienfurtban rendezett 7. Nemzetközi Ifjúsági Fúvószenekari Találkozó azonban lehetőséget teremtett arra, hogy a zenészek és a város vezetői viszontlássák egymást.

Az év végén, decemberben időközi önkormányzati választást tartottak Saint-Avertinben, melynek eredményeként új polgármestert (Laurent Raymond) és képviselő testületi tagokat választottak. Az új testület december 15-én kezdte meg a munkáját. A nemzetközi kapcsolatokért felelős személy, Brigitte Guille képviselő asszony nem hosszabbította meg mandátumát a testületben, helyét Chantal Boulogne vette át.

 

Baienfurt

Az év kiemelkedő eseménye volt az immár hetedik alkalommal megrendezett Nemzetközi Ifjúsági Fúvószenekari Találkozó. Városunkat Dr. Szabó Tibor polgármester úr képviselte. A delegáció tagja volt Dr. Pimper László a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke és felesége, aki a Martonvásári Művészeti Iskola megbízásából volt jelen az eseményen.

A Szent László Huszár Egyesület négy tagja részt vett 2018. május 11-én a „Blutritt” („Vérlovaglás”) ünnepségen Weingartenben. Ezt az eseményt minden évben Krisztus mennybemenetele utáni pénteken rendezik meg. Ilyenkor lobogók díszítik az utcákat, és emberek ezrei várnak az eseményre, amikor is pompás lovas körmenet keretében tisztelik meg a Szent Vér ereklyét. Ilyenkor több mint 3000 ló, pompás szerszámokban, valamint frakkos, cilinderes lovasaik vonulnak fel a városban és környékén. Hosszú évek óta terveztük, szerveztük, hogy a helyi huszár egyesület tagjai is részt vehessenek ezen a nem mindennapi eseményen. A delegációt Varga Ferenc képviselő úr vezette.

A Marktplatzfest rendezvényen (2018. július 13-15.) városunkat a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai képviselték. Ottlétük remek lehetőséget teremtett arra, hogy ismeretséget kössenek a Baienfurti tűzoltókkal.

A Magyar Népdal Napjára (2018. szeptember 15.) a tavalyi évben egy négy fős delegáció érkezett Martonvásárra.

A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. november 17. napjára szervezett eseményen ünnepelte megalapításának 130 éves évfordulóját. Erre az alkalomra a Baienfurti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 6 tagja érkezett Martonvásárra, akik együtt ünnepeltek a régi és új egyesületi tagokkal.