Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

71/2019. (3. 26.) Martonvásár, 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

71/2019. (III.26.) határozata

Martonvásár, 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről

 

1)         Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a Bíráló Bizottság jelen határozat 1. mellékletét képező javaslatával összhangban - úgy határoz, hogy Martonvásár, Váci M. utca

  1. 702/3 (jelenleg még) kivett közterület megnevezésű ingatlanból, jelen határozat 2. melléklete szerinti helyszínrajzon jelölt 1025 négyzetmétert, valamint
  2. 702/7 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan teljes területét

érintő értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2)         A Képviselő-testület a pályázat nyerteseként közösen

  1. Dr. Pimper László, (2462 Martonvásár, Gábor Áron utca 52.)
  2. Pimperné Farkas Tímea, (2462 Martonvásár, Gábor Áron utca 52.)
  3. Gábor András, (1088 Budapest, Vas utca 15/b. I. em. 12/A.)
  4. Somogyi Gábor, (1032 Budapest, Érc utca 4. I. lph. 3/2.)
  5. Pletser Cecília, (2462 Martonvásár, Jókai Mór utca 6.)
  6. Gábor Attila, (2462 Martonvásár, Széchenyi István utca 138.)
  7. Gáborné Sebestyén Edina (2462 Martonvásár, Széchenyi István utca 138.)

            természetes személyek 32.040.000.-Ft összegű ajánlatát fogadja el.

3)         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt nyertes közös ajánlattevőkel az adásvételi előszerződést a jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal, majd ugyanezen tartalommal a végleges adásvételi szerződést is megkösse.

4)         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, azok végrehajtásához kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárás benyújtására, továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   

            1-2. pont –      azonnal

            3. pont –         2019.04.15. (előszerződés)

                                   előszerződés aláírását követő 6 hónap (végleges szerződés)

            4. pont – előszerződés aláírását követő 6 hónapon belül

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07m_1mell%C3%A9klet_1old_v%C3%A1cim_bbjkv_jkv_5am.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07m_1mell%C3%A9klet_2old_v%C3%A1cim_bbjkv_jkv_5bm.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07m_1mell%C3%A9klet_3old_v%C3%A1cim_bbjkv_jkv_5cm.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07m_2mell%C3%A9klet_06%20V%C3%A1ci%20M.%20utca%20%C3%A9rt%C3%A9kes%C3%ADt%C3%A9s%20ter%C3%BClet%C3%A1bra_jkv_5dm.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_KT20190326_v%C3%A1ci%20m%20telkek_jkv_5em.pdf