Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

41/2019. (2. 12.) a polgármester 2019. évi célfeladatairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

41/2019. (II.12.) határozata

a polgármester 2019. évi célfeladatairól

 

I.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt célokat a következők szerint határozza meg:

  1. A kialakított városi jövőképhez igazodó városi nívó megteremtése érdekében a város önfenntartási képességének elősegítése, a helyi együttműködés erősítése, valamint a helyi közösség öngondoskodásra való képességének erősítése, az ehhez szükséges eszközök és lehetőségek feltárása, ösztönzése, koordinálása.
  2. A helyi önkormányzati szervek és intézményeinek eredményes működtetése keretében: költséghatékony működés biztosítása, az ehhez szükséges források feltárása, tervezése, a megtakarítások ösztönzése.
  3. A különböző forrásokból igényelt, kiemelten a folyamatban lévő Európai Uniós és területfejlesztési pályázatok vitele, a kapcsolódó és saját forrásból megvalósuló önkormányzati projektek lebonyolításának irányítása.

II.) A Képviselő-testület az I. pontban meghatározott feladatok végrehajtását 2019. májusi és szeptemberi soros ülésén értékeli és célhoz kötött pozitív értékelés esetén a polgármestert legfeljebb évi bruttó 455.000.-Ft összegű juttatásban részesíti.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, GB elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: 2019.10.31.