Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

intézmény-összevonás tárgyában
Gárdonyi rendőrkapitányság támogatásáról
az ÉD MÉH Zrt. részvénycsomagjának eladása tárgyában
napirendi pontok elfogadásáról
Magyar Önkormányzati Szövetséghez történő csatlakozásról
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
a Százszorszép Táncegyüttes 2011. évi művészeti tervéről
az óvoda beiratkozási és nyári zárva tartási időszakáról
2011. évi hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjának jóváhagyása
a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról készült javaslat szövegének módosítása
napirendi pont elfogadása
kistérség székhelyének/lehatárolásának megváltoztatásáról
Kistérség székhelyének/lehatárolásának módosítása tárgyú határozati javaslat szövegének módosítása
Hozzájárulás Kajászó Község Ercsi kistérséghez történő csatlakozásához
„MARTONBRIKETT” Kft. Alapító Okiratának módosításáról
napirendi pont elfogadása
törvényességi felhívás
napirendi pont elfogadása
büntető feljelentésről
tájékoztató lejárt pályázatokról, aktuális pénzügyi helyzetről
a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság új tagjának megválasztásáról
a polgármesteri hivatal köztisztviselői 2011. évi teljesítménycéljainak meghatározásáról
katasztrófavédelmi tájékoztató
a katasztrófavédelmi tájékoztatóról szóló határozati javaslat szövegének kiegészítése
a Városi és Iskolai Könyvtár továbbképzési tervéről
Könyvtár továbbképzési tervének elfogadásáról szóló határozati javaslat szövegének módosítása
Könyvtár SzMSz-ének módosítása
Könyvtár SzMSz-ének módosításáról szóló határozati javaslat módosítása
önkormányzati díjak adományozása
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
szerkezeti, szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról
az önkormányzat összesített 2011. évi közbeszerzési tervéről
a Képviselő-testület 2011. évi Munkatervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójáról
2011. évi költségvetési koncepcióról szóló határozati javaslat 7.) pontjának módosítása
napirendi pont elfogadása
napirendi pont elfogadása
tornaterem világítás cseréje
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázata elbírálása tárgyában
Kistérségi munkaszervezet integrációja
a polgármester illetményének megállapításáról
a polgármester illetményének megállapításáról
polgármester személyes érintettsége
megyei díjakra történő felterjesztésről
a Könyvárvezető vezetői megbízásának meghosszabbításáról
a Klubházvezető vezetői megbízásának meghosszabbításáról
Iskolatej program folytatásáról
az Érdi Tűzoltóság támogatásáról
támogatás csángó fesztivál rendezéséhez
szerződések meghosszabbítására adott felhatalmazás tárgyában
bodajki társulás megszüntetéséről
Társulási díjak meghatározásáról
Üzlethelyiségek bérleti díjának meghatározásáról
Vízdíjak meghatározásáról
Talajterhelési díj meghatározásáról
Építési telkek minimum árának meghatározásáról
Könyvtári díjak meghatározásáról
Óvodamúzeum látogatási díjairól
terembérleti díjak meghatározásáról
Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Folyószámla hitelkeret igénylése
a 2011. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről
napirendi pontok
településfejlesztési megállapodás megkötéséről a Hazai Hús Zrt-vel
Polgármesteri Hivatal tetőtéri aljbetonozása
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
a Leader Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesületbe való delegálásról
közmeghallgatás tartásáról
intézkedési terv elfogadása közművelődési feladatellátás ellenőrzése alapján
a Forum Martini főszerkesztőjének megbízásáról
a Martonbrikett Kft. felügyelő bizottsága elnökének javadalmazása
az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve
Martonvásár Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi költségvetési beszámolója
napirendi pontok
a „Martonbrikett” Kft. alapító okiratának módosításáról
napirendi pont elfogadása
számítástechnikai eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzés elbírálásáról
napirendi pont elfogadása
energetikai fejlesztés
„Martonbrikett” Kft. Felügyelő Bizottsága összetételének módosítása
„Martonbrikett” Kft. tevékenységi körének bővítése
egyes önkormányzati utak felújítása tárgyában
Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 1224. hrsz – ú ingatlan területcsere ügyében
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázata tárgyában
a közművelődés terén végrehajtható integrációs lehetőségekről
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
tanácsnok választásáról
napirendi pontok-, zárt ülés elfogadása
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásban az önkormányzatot képviselő polgármester helyettesítési rendjének megállapításáról
Forum Martini főszerkesztője lemondásának elfogadásáról